Pomys??y na ciekawe opowiadania

Nieraz g??owimy si? nad tym jak tu wymy??li? ciekawe opowiadanie, kt??re by w pe??ni zainteresowa??o ma??? pociech?.


Przyznam jedno, i?? z do??wiadczenia wiem, i?? wiele wymy??la? nie trzeba, najistotniejsze w opowiadaniu bajek, czy te?? w opowie??ciach jest w??a??nie sam fakt opowiadania. Dzieciaki szalenie lubi? s??ucha? mamy, taty, czy dziadka, kt??rzy ze szczer? uwag? i ch?ci? po??wi?caj? mu czas. Tematem opowiada?? mog? by? ciekawe dla dziecka zdarzenia z ??ycia codziennego (pe??ne mora????w), ale tak??e zupe??nie fantazyjne opowiadania, pozornie niemaj?ce niczego wsp??lnego z realn? rzeczywisto??ci?. Przede wszystkim ??tworz?c? opowiadania dla maluch??w ws??uchajmy si? w ich potrzeby, tak na przyk??ad, je??eli nasze dziecko zafascynowane jest ??wiatem prehistorycznym wymy??lajmy opowiadania, kt??rych bohaterami b?d? dinozaury. Zar??wno z punktu widzenia s??uchacza, jak i ??opowiadacza? powinna to by? obop??lna przyjemno??? i korzy???, czyli prze??ycie warto??ciowe dla nas samych, jak i dla naszych ma??ych s??uchaczy.

16.02.2011. 11:10

Kategorie:

Nowe wiadomości:

Nowe komentarze:

  • Brak komentarzy

RSS Feeds:

Polecam

Architekt wn?trz warszawa
Przegroda nosa
EvaQu