Jak opowiadać dzieciom bajki?

hoekstrarogier / Pixabay

Chyba każdy z nas, kiedy sięgnie do okresu dzieciństwa zobaczy w swej wyobraźni opowiadającą bajki mamę, babcię, czy ciocię. Chwile te zapamiętały się w naszej pamięci jako coś magicznego i nieuchwytnego.

I tak właśnie należy opowiadać bajki dzieciom, by wyzwalać w nich magiczne uczucia, by przenoście je w świat bajkowy, fantazyjny, doskonały i nieco nieokreślony, nienamacalny. Opowiadanie bajek służy głównie rozwijaniu fantazji dzieciaków, ich wrażliwości i subtelności. Dzięki bajkom dzieci uczą się odkrywać oblicza uczuć (radość, smutek, miłość, złość) i różnorakich form radzenia sobie z nimi, a także tego jak zachowywać się względem innych czy w różnorakich sytuacjach życiowych. Pamiętajmy opowiadanie bajek to bynajmniej nie blacha sprawa, baki to najprostsza a zarazem najdoskonalsza forma poznawania świata i jego aspektów w postaci ludzkich zachowań (morały, mądrości). Czytajmy i opowiadajmy dzieciom bajki w sposób mądry, wartościowy i taki by sprawiały im niekończące się chwile radości i niesamowitości, które zapamiętuje się na całe życie.