Bajki z dzieci??stwa

dzieci z ksiazka

Kt???? z nas nie pami?ta bajek braci Grimm, Hans Chrystian Andersen, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej, czy Juliana Tuwima.


Bajki tych??e autor??w i wielu innych wspania??ych bajkopisarzy rozbrzmiewa??y ka??dego wieczora w naszych domach. Do najbardziej zapami?tanych bajek z okresu dzieci??stwa z ca??? pewno??ci? nale??y ??Calineczka?, ??Brzydkie kacz?tko?, ??Dziewczynka z zapa??kami?, ??Kr??lowa ??niegu?, ??Ksi???niczka na ziarnku grochu? (Hansa Chrystiana Andersena), ????pi?ca Kr??lewna? (Charlesa Perrault), ??O krasnoludkach i sierotce Marysi? (Marii Konopnickiej), czy te?? ??Kaczka Dziwaczka?, ??Na wyspach Bergamutach?, ??Ptasie plotki? (Jana Brzechwy) oraz ??Czerwony Kapturek?, ??O rybaku i jego ??onie?, ??Kopciuszek?, ??O czterech muzykantach z Bremy?, ??Przygody Paluszka? (braci Grimm) i jak??e lubiana ??Lokomotywa? Juliana Tuwima.

03.03.2011. 13:27

Edukacyjne bajki dla dzieci

Bajka z za??o??enia powinna czego?? uczy?. Wi?kszo??? z nich ko??czy si? mora??em, kt??ry ma u??wiadomi? ogl?daj?cym jaki?? problem lub te?? przekaza? wzorzec. Bajki edukacyjne pe??ni? t? funkcj? podw??jnie, poniewa?? bardzo cz?sto ucz? r??wnie?? praktycznych rzeczy i zachowa??.


Dzi?ki ich ogl?daniu nasza pociecha mo??e nauczy? si? wielu praktycznych i przydatnych w codziennym ??yciu czynno??ci, dlatego warto jest pozwoli? dziecku takowe seanse ogl?da?. Bardzo dobrze jest, gdy podczas emisji obecny jest tak??e rodzic, kt??ry mo??e niekt??re sprawy wyt??umaczy? i dodatkowo wyja??ni?. Wszystko to bardzo korzystnie wp??ywa na dziecko i jego rozw??j, dzi?ki czemu mo??emy zak??ada?, ??e b?dzie ono mia??o u??atwiony start w doros??e ??ycie.

02.03.2011. 10:00

Kategorie:

Nowe wiadomości:

Nowe komentarze:

  • Brak komentarzy

RSS Feeds:

Polecam

Architekt wn?trz warszawa
Przegroda nosa
EvaQu